Fotogalerie

Oprava roubenky - Vysoké nad Jizerou

Lokální výměna silně poškozeného roubení v nárožích. Protéza dvou stropních trámů. Výměny spodních trámů a sloupků.


Oprava roubenky - Teplice nad Metují

Výměna silně poškozeného roubení systémem protézování a lokálních výměn se zachováním nepoškozených trámů. Obnova původních okenních otvorů místo nepůvodních socialistických trojdílných oken. Osazení masivních zdobených parapetů a modřínové kastle pro osazení částečně původních (zrepasovaných) a částečně nových oken (dvojitých - dovnitř a ven otevíraných). 


Štít - lomenice

Realizace nové kopie původního bedněného štítu dle historické fotografie. Původní štít byl za socialismu nahrazen nevzhlednými palubkami. Prkna byla použita na dnešní poměry dosti široká (25 - 35 cm), hoblovaná a kónicky řezaná, tak aby bylo využito co nejvíce materiálu (tak jako se to dělalo dříve). Povrchově ošetřeno horkým nátěrem lněnou fermeží a ponecháno k přirozenému zešednutí.


Prkenný záklopový strop

Původní strop včetně stropních trámů musel být kompletně odstraněn. Zazděná zhlaví všech stropních trámů byly shnilé a většina prken byla vlivem zatékání poškozená. Došlo tedy ke stavbě nového stropu. Nové trámy byly ručně ohoblovány. Prkna byla použita stará, hodně široká s PD, původně sloužící jako podlaha na půdě. Časem dojde i na povrchovou úpravu stropu - zřejmě lněný olej, případně olejová barva.


Ivanitská poustevna - Tesařská obnova zvoničky 

Výroba a výměna poškozených zavětrovacích pásků, profilovaných říms, prken, lišt, šindele atd.. Všechny části ručně hoblovány, případně tesány. Vše bude barevně sjednoceno kvalitní olejovou barvou.


Oprava okenních šambrán

Doplnění vápenné malty a následné barevné přelíčení vápenným nátěrem s přírodním pigmentem.


Oprava klenby

Přizvednuto, vyklínováno, přespárováno příp. přezděno a na závěr omítnuto vápennou omítkou včetně prvního líčení vápnem.


Drobné dřevostavby


Vápenné omítky  Opravy dřevěných konstrukcíTesání trámů

Pro opravy na historických objektech se bez tesání neobejdeme. Výhody otesaného dřeva Vám rád vysvětlím...


Pokládka pískovcové dlažby

Komplet přeloženo do hutněného pěnoskla s doplněním chybějících nebo rozpadlých kamenů. Vyspárováno vápennou maltou.