Fotogalerie

Oprava roubenky - Vysoké nad Jizerou

Lokální výměna silně poškozeného roubení v nárožích. Protéza dvou stropních trámů. Výměny spodních trámů a sloupků.


Oprava roubenky - Teplice nad Metují

Výměna silně poškozeného roubení systémem protézování a lokálních výměn se zachováním nepoškozených trámů. Obnova původních okenních otvorů místo nepůvodních socialistických trojdílných oken. Osazení masivních zdobených parapetů a modřínové kastle pro osazení částečně původních (zrepasovaných) a částečně nových oken (dvojitých - dovnitř a ven otevíraných). 


Štít - lomenice

Realizace nové kopie původního bedněného štítu dle historické fotografie. Původní štít byl za socialismu nahrazen nevzhlednými palubkami. Prkna byla použita na dnešní poměry dosti široká (25 - 35 cm), hoblovaná a kónicky řezaná, tak aby bylo využito co nejvíce materiálu (tak jako se to dělalo dříve). Povrchově ošetřeno horkým nátěrem lněnou fermeží a ponecháno k přirozenému zešednutí.


Prkenný záklopový strop

Původní strop včetně stropních trámů musel být kompletně odstraněn. Zazděná zhlaví všech stropních trámů byly shnilé a většina prken byla vlivem zatékání poškozená. Došlo tedy ke stavbě nového stropu. Nové trámy byly ručně ohoblovány. Prkna byla použita stará, hodně široká s PD, původně sloužící jako podlaha na půdě. Časem dojde i na povrchovou úpravu stropu - zřejmě lněný olej, případně olejová barva.


Ivanitská poustevna - Tesařská obnova zvoničky 

Výroba a výměna poškozených zavětrovacích pásků, profilovaných říms, prken, lišt, šindele atd.. Všechny části ručně hoblovány, případně tesány. Vše bude barevně sjednoceno kvalitní olejovou barvou.


Oprava okenních šambrán

Doplnění vápenné malty a následné barevné přelíčení vápenným nátěrem s přírodním pigmentem.


Opravy dřevěných konstrukcíTesání trámů

Pro opravy na historických objektech se bez tesání neobejdeme. Výhody otesaného dřeva Vám rád vysvětlím...


Pokládka pískovcové dlažby

Komplet přeloženo do hutněného pěnoskla s doplněním chybějících nebo rozpadlých kamenů. Vyspárováno vápennou maltou.