Kamnářství

Kamna

Stavím kachlová kamna různých velikostí, hmotností, tvarů, omítaných i kachlových. Individuálně stavěná topeniště vysokých účinností s  dlouhými akumulačními tahy. Vše přizpůsobené konkrétním prostorům a možnostem i přáním investora. Možnost efektivně vytápět více místností, přikládání z vedlejší místnosti, hypokaustní systém vytápění horních pater, možnost instalace teplovodního výměníku atd. Možností je velké množství-vždy se dá najít uspokojivé řešení. Preferuji jednoduchost, bez závislosti na elektrické energii, ale např. automatická regulace přívodu vzduchu je také dobrá věc.

Sporáky

Tradiční kachlový či omítaný sporák, jakožto nutné základní vybavení každé světnice dob minulých může stále plnit zcela zásadní úlohu v domácnosti i dnes. Vytápět, vařit, péct, sušit, ohřívat vodu, odpočívat na ležení, vyhřívat si záda na lavici a ještě k tomu zdobit interiér. Těžko najdete více multifunkční zařízení v domácnosti. Účinnost vytápění je oproti kamnům o něco horší, nicméně výhodou jsou výše zmíněné další funkce. Rád stavím tradičně, na kamnářskou hlínu s použitím drátěných skob na spojování kachlí.

Opravy starých kamen a sporáků

V případě oprav starých topidel je použití tradičních materiálů a technik nutností. Často se musí celá kamna rozebrat a znovu postavit. Nejvíce poškozené bývají vnitřní vyzdívky. Práce nejednoduchá a nemalá. Nicméně pokud se původní topidlo dochovalo až do dnešních dob, byla by nenahraditelná škoda ho odstranit. Investice je z pravidla menší, než do stavby nových kamen v podobném duchu, pokud se nejedná o hodně poškozená kamna vyžadující restaurování zničených kachlů.

Kamnařina

Kachlová kamna či sporák vnímám jako základní součást každé chalupy. Nějaká forma individiuálně stavěných topidel (kamen, pecí, sporáků) se v chalupách používá od dob, kdy se přestal používat otevřený oheň. Při správném návrhu se jedná o nejekologičtější způsob vytápění. Možná to není tak bezstarostné a komfortní jako topení plynovým kotlem či tepelným čerpadlem, ale člověk je tak trochu více napojený na přírodní zákony a lépe si uvědomuje hodnotu tepla a také si to dokáže lépe vychutnat, protože teplo z kamen je prostě jiné než z klasického radiátoru. Je to taková jistota a nezávislost, protože dřevo tu (doufejme) bude vždy. U akumulačně postavených kamen je velkou výhodou, že se produkuje teplo i mnoho hodin od posledního přiložení. Nestane se Vám tak, že se ráno probudíte do zimy nebo že se odpoledne vrátíte z práce do  vychladlé chalupy, jako třeba u krbových kamen, která vychládají po krátké době. Hmota kamen vlastně funguje stejně, jako třeba akumulační nádrž u kotle. Chvíli nabíjíte a dlouho vybíjíte. Na rozdíl od krbových kamen se do komína pouští maximálně vychlazené spaliny, právě díky předáváním zbytkového tepla spalin do tahů, čímž se s účinností dostávají daleko před krbovky, které sice mohou mít dobrou účinnost spalování, ale k čemu to je, když do komína jdou spaliny o vysokých teplotách bez dalšího využití.

Na kamnařině se mi líbí široké spektrum možností, jakými se dá daný prostor efektivně vytápět. Vždy záleží na schopnostech kamnáře a požadavcích zákazníka. Základ k úspěchu je znát možnosti, které by Vám měl kamnář umět vysvětlit. Samotná cesta od prvního zavolání, po první zatopení je dosti dlouhá, proto vřele doporučuji konzultaci s kamnářem dříve než začnete rekonstruovat či stavět, vzhledem k vazbám na komín, vytápěné prostory, základ pod kamna případně topenařinu, elektro atd. Samozřejmostí je vizuální návrh kamen po předchozí konzultaci a vyjasnění požadavků.

Návrhy kamen a sporáků

Sněžné v Orl. horách

Kachlový sporák s vyhřívanou lavicí. Osobně jsem vyzkoušel jak je příjemné se na lavici zahřát po návratu z lyžování, kdy je člověk celý promrzlý a mokrý. Prostě wellness. 

Hronov

Stavba tradičního kachlového sporáku s jednou troubou. Tady jsem hodně váhal jestli opravovat původní nebo stavět nový. Nakonec jsme se rozhodli pro nový a jsem za to rád...

Velké Petrovice 

Oprava dosloužilého sporáku. Postavil jsem nové topeniště a jede se dál...